Maa Universumis

Hind 14 eurot (alles mõni raamat)

Eestis puudus laiemale lugejaskonnale mõeldud omakeelne geoloogia üldküsimusi käsitlev populaarteaduslik raamat. Käesolev kogumik sisaldab olulist lisamaterjali ka nii üldhariduskoolide õppureile kui ka kõrgkoolide üliõpilastele.
Raamat peaks kindlasti leidma koha loodusloo ja maateaduse õpetajate töölaual, et avardada teadmisi Maast kui pidevalt muutuvast ja arenevast looduslikust süsteemist ja pakkuma huvi seetõttu, et ta käsitleb geoloogia kõige atraktiivsemaid küsimusi: Maa teket, mandrite rännet, maavärinaid, vulkaanipurskeid, jääaegu, meteoriite ja nende plahvatusjälgi, elu teket, hiidsisalikke, inimese ilmumist jne, jne.
Kogumik peaks andma ka teatud ülevaate Eestimaa geoloogiast, mis on asetatud üldisesse taustsüsteemi. Kõik kogumiku autorid on tuntud Eesti geoloogid peamiselt Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudist ja Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudist.
Ühtlasi on “Maa Universumis” järg kogumikule “Universum” (1997) ja 2003. aasta septembris ilmunud kogumikule “Universumi mikromaailm”.
Kokku moodustab see ainulaadse triloogia, mis kõik on koostatud Eesti teadlaste artiklitest, ja millist pole arvatavasti ühelgi rahval.
Kogumiku “Maa Universumis” on koostanud-toimetanud geoloogiadoktor Heldur Nestor, akadeemik Anto Raukas ja teadusajakirjanik Rein Veskimäe.

"Maa Universumis" saatesõna

1997. aastal ilmunud raamatus “Universum” kirjutasin saatesõnas: “Kahtlemata on planeet Maa Universumi lõputus avaruses eriline paik… Meie olemasolu on tõestus selle kohta, et Universum võib teatud arengustaadiumil mõistuslikku elu sünnitada…”
Käesolevast kogumikust saamegi teada, kuidas Maa on sündinud, aastamiljardite jooksul eriliseks paigaks kujunenud ning Inimese oma evolutsiooni pikal teekonnal ilmale toonud.
Maa pole omaette ja iseenesest tekkinud. Tema algrakud on pärit Universumi hiigelkärjest – galaktikatest, tähtedest…Päikeselt. 2003. aastal ilmunud raamatus “Universumi mikromaailm” käibki jutt just mainitud makrokehade ning meie endi tillukestest koostisosakestest. Universumi-triloogia käesolev kolmas kogumik koosneb peamiselt Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi, Tartu Ülikooli Geoloogia Instituudi ja Eesti Geoloogiakeskuse teadlaste kirjutistest, millele sekundeerivad oma sõnaseadmisoskusega nende kolleegid Tõraverest, Moskvast ja Stockholmist. Ning kõik need 22 autori eripalgelised ja ometi ühtsesse järjepidevasse tervikusse sobitatud lood peaksid andma vastuse küsimusele, mis on Maaga 4,5 miljardi pikkuses ajaloos juhtunud ning millised protsessid on tema arengut mõjutanud ja kujundanud.
Nendes lugudes on püütud lahata populaarses vormis geoloogilisi protsesse (dünaamiline geoloogia) ning Maa ja selle elustiku geoloogilist arengut (ajalooline geoloogia). Sellise ainestiku valiku üheks põhjuseks on asjaolu, et kogu maailmas on tohutult kasvanud huvi Maa ja selle elustiku kauge geoloogilise mineviku vastu, mille on kutsunud esile uued faktid ja teooriad Maa ehituse ning arengu kohta. Raamat peaks kindlasti leidma koha loodusloo ja maateaduse õpetajate, üliõpilaste ning õpilaste töölaual, et avardada teadmisi Maast kui pidevalt muutuvast ja arenevast looduslikust keskkonnast.
Eks seepärast soovitagi Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium käesolevat kogumikku kasutada koolis lisaõppematerjalina. Tavalugejaile peaksid need leheküljed pakkuma huvi seetõttu, et siin käsitletakse geoloogia kõige atraktiivsemaid küsimusi: Maa teket, mandrite rännet, maavärinaid, vulkaanipurskeid, jääaegu, meteoriite ja nende plahvatusjälgi, elu teket, hiidsisalikke ja inimese ilmumist… ning tema tegusid ja tegematajätmisi. Lisaks sellele on raamatus antud ülevaade nende geoloogia-alaste küsimuste kohta, milles pakub sobivat ainestikku Eesti maapõu. Koos selle raamatuga tuleb tunnistada, et Eesti astronoomide, osakestefüüsikute ja geoloogide sulest on meil tänasest olemas emakeelne, oma teadlaste kirjutatud Universumi-triloogia, mille taolist ei ole arvatavasti ühelgi rahval.

Rein Veskimäe

"Maa Universumis" sisukord

Saateks Rein Veskimäe

Maa palet kujundavad protsessid

Maa põlvnemine ja sünd Arved Sapar

Ettekujutusi Maa kujust läbi aegade Artu Ellmann

Mitmekihiline maakera Ivar Murdmaa

Rändav ja uuenev maakoor Heldur Nestor

Mäslev maapõu Heldur Nestor

Praguline Eestimaa Väino Puura, Rein Vaher

Magmakatel maapõues Juho Kirs

Tulemäed justkui põrgu korstnad Heldur Nestor

Kivimite ümbersünd Juho Kirs

Ookeaniplaneet Ivar Murdmaa

Settimine meredes Leho Ainsaar, Rein Einasto

Korallrahud – merepõhja suurehitised Heldur Nestor

Liustikud pinnamoe ja kliima kujundajana Volli Kalm, Anto Raukas

Kasvuhoone- ja külmhooneperioodid Maa ajaloos Heldur Nestor

Jõgede tegevus Avo Miidel

Tuule toimetused Anto Raukas

Järved ja nende elukäik Leili Saarse

Eestimaa sood Hella Kink, Katrin Erg

Tähejäljed Maal Jüri Plado

Tähearmid Eesti maapinnas Kalle Suuroja, Sten Suuroja

Inimene Maa ümberkujundajana Anto Raukas

Maakera läbi aegade

Kivine kroonika Heldur Nestor

Maa esimesed aastamiljardid (Ürg- ja Aguaegkond) Väino Puura

Varased elu jäljed Maal Ivar Puura

Eesti ala aegade koidikul Enn Pirrus

Kui Neptunus valitses (varane Vanaaegkond) Tõnu Meidla, Ivar Puura

Muistsed mered Baltika pinnal Rein Einasto, Heldur Nestor, Enn Pirrus

Maismaa hõivamine (hiline Vanaaegkond) Elga Mark-Kurik

Punaste liivade aegu Elga Mark-Kurik

Maa kuldne keskiga (Keskaegkond) Mare Isakar, Heldur Nestor

Keskaegkonna draakonid Mare Isakar, Heldur Nestor

Mäed tõusid kõrgusse (Uusaegkond) Mare Isakar, Heldur Nestor

Saladuslikud aastamiljonid Eestimaa ajaloos Avo Miidel

Inimajastu radadel Anto Raukas

Eestimaa jääkilbi all ja pärast seda Anto Raukas

Mis saab edasi Anto Raukas

Eesti geoloogiateadlased

Aineregister

Isikuregister