Universum

Läbi müüdud

Kogumiku "Universum" on koostanud-toimetanud Rein Veskimäe koos astronoom Peep Kalviga.

Kujundanud Krista Saare, keeletoimetaja Tiiu Kukk. Autoreid on 27, kõik Eesti teadlased. Väljaandja: ajakiri Horisont 1997. Tallinna Raamatutrükikoda. Haridusministeerium soovitab kasutada koolides õppematerjalina. Tähistaevas on inimesele kätte paistnud nii kaua, kui ta nägija on olnud. Arusaamine, mis seal üleval vilguvad, ei tulnud aga kaugeltki kohe. Küsimusele, mis on tähtede taga, hakkasid astronoomid tänapäeva mõistes vastuseid leidma alles suhteliselt hiljuti.

Kuidas Universum tekkis ja aastamiljardite jooksul arenes, milline ta välja näeb ja mis temast üldse võiks edaspidi saada, seda hakati teoorias ja vaatlustele tuginedes seletama alles mõnikümmend aastat tagasi. Universumi kärjekujuline ehitus on viimase paari aastakümne veendumus, mille kujunemisel on nii teadlaste kui ka rahva hulgas palju ära tehtud Tartu Observatooriumis akadeemik Jaan Einasto juhtimisel. Sellest on kirjutatud ka raamatu avapeatükis. Mis on aga hiigelkärje ehituskivid? Nendeks on galaktikad ehk tähesüsteemid ja galaktikaparved ning nende parvede parved ehk superparved.

Sinna kuuluvad tähed ja loomulikult tähtsaim nende hulgas – Päike oma planeedisüsteemiga. Siit ka järgnevate peatükkide nimed: Galaktikad, tähed ja Päikesesüsteem. Juttu on inimese osast teaduse edendamisel, vaatluste korraldamisel, selleks vajalike vahendite ehitamisel ja kosmoselendudest Kuule ning teiste planeetide juurde. Lisatud on maailma olulisemad teaduskorüfeed astronoomia arendamisel nii sõnas kui pildis, ning Eesti astronoomide fotod ja lühielulood.

Ei puudu vajalik teatmematerjal ning aine- ja isikuregister.